Kỳ vọng tránh khỏi nguy cơ dò đáy mới

Kỳ vọng tránh khỏi nguy cơ dò đáy mới

Chỉ số duy trì và bám trụ phía trên ngưỡng hỗ trợ 1.200 cũng như đáy ngắn hạn tại 1.150 phần nào giúp duy trì kỳ vọng tránh được cho thị trường khỏi nguy cơ dò thêm đáy mới.

Xe

Cơ hội hồi phục vẫn đang ở cửa hẹp

Cơ hội hồi phục vẫn đang ở cửa hẹp

Theo HSC, với phiên hồi cuối tuần qua, cơ hội hồi phục vẫn nằm ở cửa hẹp nếu duy trì dưới mức kháng cự quan trọng tạo bởi đường trung bình động 20 phiên (MA20) tại 1.220.
Chat với BizLIVE