Hàng loạt gã khổng lồ công nghệ phải cắt giảm nhân viên để tối ưu chi phí. Ảnh: Bloomberg.

Cơn bão sa thải chưa kết thúc

Khi bối cảnh kinh tế toàn cầu thay đổi buộc các công ty công nghệ hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, hoạt động cải tổ bộ máy nhân sự có thể kéo dài sang giữa năm sau.
Hình minh họa

"Chuyển đổi số trong giáo dục phải lấy con người làm trung tâm"

Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đào tạo phải hướng đến đổi mới phương thức giáo dục dựa trên cơ sở khai thác tối đa tiến bộ công nghệ tạo đột phá. Mục tiêu để giúp giáo viên dạy tốt hơn, học trò học dễ hơn và quản lý giáo dục nhẹ nhàng hơn...
Chat với BizLIVE