Năm nay đánh dấu năm thứ 8 Chương trình CSI được triển khai theo sự chỉ đạo của Chính phủ, trực tiếp thực hiện của VCCI mà hạt nhân là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD)...
0:00 / 0:00
0:00

Ngày 31/5, tại trụ sở Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2023 (CSI 2023) đã chính thức được phát động.

Năm nay đánh dấu năm thứ 8 Chương trình được triển khai theo sự chỉ đạo của Chính phủ nhằm ghi nhận, biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm trên cả 3 khía cạnh: kinh tế - xã hội - môi trường.

Cùng với hạt nhân là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) trực thuộc VCCI, CSI 2023 được thực hiện bởi sự phối hợp của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương, tham gia trong Ban chỉ đạo.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, bên cạnh sự hỗ trợ kịp thời, đồng bộ của Chính phủ, doanh nghiệp cần tư duy đúng về phát triển bền vững. Bởi hiện phát triển bền vững không phải là chi phí, là gánh nặng, mà chính là đầu tư và cơ hội cho doanh nghiệp.

VCCI phát động Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2023 ảnh 1

Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD Nguyễn Quang Vinh.

Theo ông Vinh, việc thực hiện đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa nguồn lực sẽ giúp tạo ra những sản phẩm, dịch vụ "xanh" có thể đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng và yêu cầu của hội nhập quốc tế.

"Chương trình CSI sẽ giúp nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về tầm quan trọng và lợi ích của phát triển bền vững trong bối cảnh mới, cũng như thúc đẩy DN thực hiện kinh doanh bền vững và thực hành quản trị DN bền vững thông qua áp dụng Bộ chỉ số CSI", ông Nguyễn Quang Vinh nói.

Về CSI, theo VCCI, bộ chỉ số này đã có sự cải tổ toàn diện về mặt cấu trúc theo hướng rõ ràng, dễ tiếp cận, lượng hóa được nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh từ doanh nghiệp với 130 chỉ số. Trong đó, có 63% là các chỉ số tuân thủ, 37% là các chỉ số nâng cao.

VCCI phát động Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2023 ảnh 2

Bộ chỉ số CSI 2023 nhấn mạnh 3 yếu tố: Kiểm đếm phát thải carbon; hoạt động thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu; thực hiện các mô hình kinh tế tuần hoàn. CSI 2023 tiếp tục tập trung vào các chỉ số lao động xã hội trọng điểm… Những chỉ số này được lồng ghép nhằm giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Bên cạnh đó, với đa số là các chỉ số tuân thủ thì việc thực hiện phát triển bền vững không còn mông lung, khó và xa vời cho doanh nghiệp. Như vậy, chỉ cần bảo đảm việc tuân thủ các yêu cầu pháp luật, doanh nghiệp đã có một nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Theo VCCI, Chương trình CSI 2023 sẽ tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp ở mọi quy mô và lĩnh vực thông qua hình thức nộp hồ sơ trực tuyến và không thu bất kỳ khoản phí nào.

Đặc biệt, năm nay, Ban tổ chức sẽ thực hiện công khai thang điểm đánh giá theo từng phần, từng lĩnh vực để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tự đánh giá cũng như soi chiếu với sự đánh giá từ Hội đồng đánh giá của Chương trình. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ tham dự là 31/8/2023.

Cùng với đó, Chương trình cũng sẽ tổ chức các khóa tập huấn trực tiếp/trực tuyến về quản trị doanh nghiệp và cách thức tổ chức triển khai áp dụng với Bộ chỉ số CSI.