Số lượng hành khách nội địa tăng mạnh, đạt 81 triệu khách thông qua các sân bay từ đầu năm đến nay.
0:00 / 0:00
0:00

Theo số liệu từ Cục Hàng không (Bộ Giao thông vận tải), trong 11 tháng đầu năm, có 90,8 triệu khách thông qua các cảng hàng không, tăng 221% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 14,8% so với cùng kỳ 2019 - thời gian trước đại dịch Covid-19. Khách quốc tế đạt 9,8 triệu khách, tăng 2.041% so với cùng kỳ năm 2021, giảm 74% so với cùng kỳ 2019.

Số lượng hành khách nội địa có xu hướng tăng mạnh, đạt 81 triệu khách thông qua, tăng 191% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 18,4% so với cùng kỳ 2019. Như vậy, khách bay trong nước có sự bứt phá, đạt kỷ lục vận chuyển so với thời gian chưa có dịch bệnh năm 2019.

Trong số này, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 45 triệu khách, tăng 217% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, 4,4 triệu khách quốc tế được các hãng bay Việt Nam phục vụ, tăng 3.145% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 72,5% so với cùng kỳ 2019.

Với khách nội địa, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 40,5 triệu khách trong 11 tháng đầu năm, tăng 189% so với cùng kỳ năm 2021.

khách
Hành khách làm thủ tục bay. Ảnh minh hoạ

Tính trong tháng 11, có 8,67 triệu khách thông qua các cảng hàng không, tăng 7% so với tháng 10 và tăng 630% so với tháng 11/2021.

Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,67 triệu, tăng 2.700% so với tháng 11/2021 nhưng giảm 53% so với tháng 11/2019. Khách nội địa đạt 7 triệu khách, tăng hơn 500% so với tháng 11/2021.

Về vận chuyển hàng hóa, từ đầu năm đến nay, hàng không vận chuyển 1,28 triệu tấn hàng, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2021. Hàng quốc tế được vận chuyển là 1,02 triệu tấn, giảm 1% và hàng hóa nội địa là 260 nghìn tấn, giảm 6,5%.

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 259 nghìn tấn hàng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021, giảm 36 % so với cùng kỳ 2019.

Sản lượng hàng hóa quốc tế được hàng không Việt Nam vận chuyển đạt 129 nghìn tấn và hàng hóa nội địa đạt 130 nghìn tấn. Lượng hàng hóa nội địa giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 44,7% so với cùng kỳ 2019.

Tính trong tháng 11, hàng không vận chuyển 24 nghìn tấn hàng hóa, tăng 5% so với tháng 10, giảm 18% so với tháng 11/2021.