Từ 1/7/2023, lương cơ sở sẽ lên 1,8 triệu đồng/tháng, tăng 20,8% so với mức hiện hành và tăng 56,5% so với cách đây 10 năm.
0:00 / 0:00
0:00
[Infographic] Mức lương cơ sở qua một thập kỷ biến động ra sao?

Theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP thay thế Nghị định số 38/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2023, Chính phủ quy định mức lương cơ sở sẽ chính thức tăng lên 1,8 triệu đồng. Đồng thời, có 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ mốc thời gian này.

Như vậy, sau 10 năm với 5 lần điều chỉnh tăng và 5 lần giữ nguyên, mức lương cơ sở tăng từ 1,15 triệu đồng/tháng lên 1,8 đồng/tháng (tăng 56,5%).

[Infographic] Mức lương cơ sở qua một thập kỷ biến động ra sao? ảnh 1