Bộ Kế hoạch Đầu tư (KHĐT) đề nghị ACV xem xét các nội dung kiến nghị tại hai văn bản 01, 02 của liên danh Hoa Lư để giải quyết theo đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu, dự án.
0:00 / 0:00
0:00

Bộ KHĐT vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc giải quyết kiến nghị của liên danh nhà thầu Hoa Lư liên quan tới gói thầu lớn nhất dự án sân bay Long Thành.

Theo đó, bộ cho biết đã nhận được hai văn bản 01 ngày 1/8 và 02 ngày 2/8 của liên danh Hoa Lư kiến nghị về gói thầu 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách của dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại công văn số 5996 ngày 5/8 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư nêu, việc giải quyết kiến nghị và quy trình giải quyết kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu được quy định tại Điều 91, Khoản 1, Điều 92 Luật Đấu thầu và thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền, chủ đầu tư theo quy định Khoản 2 Điều 73, Khoản 5 Điều 74 Luật Đấu thầu.

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Kế hoạch Đầu tư đề nghị ACV xem xét các nội dung kiến nghị tại hai văn bản 01, 02 của liên danh Hoa Lư để giải quyết theo đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu, dự án.

Bộ KHĐT đề nghị ACV làm rõ kiến nghị của Hoa Lư về gói thầu sân bay Long Thành ảnh 1

Trước đó, ngày 7/8, ACV đã có văn bản gửi liên danh Hoa Lư về việc giải quyết kiến nghị của liên danh này liên quan gói thầu 5.10.

Phía ACV nêu, trên cơ sở hồ sơ dự thầu đã nộp ngày 12/6 của các nhà thầu tham dự, bên mời thầu, tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu đã thực hiện đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật căn cứ vào các tiêu chí, yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá được quy định trong hồ sơ mời thầu đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo ACV, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, các nội dung cần làm rõ theo quy định pháp luật về đấu thầu, ACV đã có các văn bản yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ đúng theo quy định đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch đối với các nhà thầu tham gia dự thầu.

ACV khẳng định, việc làm rõ các nội dung đề xuất về kỹ thuật tuân thủ nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ thầu đã nộp, đảm bảo cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu tham dự. Các nội dung về đề xuất kỹ thuật của nhà thầu bao gồm các thuyết minh, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo đã hội đủ thông tin làm cơ sở để ACV, tổ chuyên gia đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá được quy định trong hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt và phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đã được chủ đầu tư phê duyệt căn cứ vào kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đã được thẩm định. Bên mời thầu đã thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến tất cả các nhà thầu tham dự gói thầu (thông báo 3146 ngày 1/8) theo đúng quy định Nghị định 63 ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

ACV cho biết, hiện nay đang trong quá trình xét thầu, các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu là bảo mật theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Tại thư kiến nghị số 01 ngày 1/8 của Hoa Lư, liên danh gửi kiến nghị đến nhiều cấp lãnh đạo, cấp quản lý, các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư là chưa phù hợp với quy trình giải quyết kiến nghị. Việc này có thể ảnh hưởng đến uy tín của nhà thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu khi chưa hết hạn giải quyết kiến nghị. Vì vậy, chủ đầu tư đề nghị liên danh Hoa Lư tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại các Điều 91, 92 của Luật Đấu thầu, Điều 118 của Nghị định 63 và Hồ sơ mời thầu đã phát hành.