Từ trái qua: Ông Vũ Đình Ánh, ông Đinh Trọng Thịnh, ông Đinh Thế Hiển

Chứng khoán với kỳ vọng mới

Phải ngay lập tức nâng cao chất lượng quản lý thị trường chứng khoán, chống hành vi nội gián, thao túng gắn với phát triển công nghệ để thích hợp với quy mô phát triển của thị trường.
Chat với BizLIVE