Xe

Đáy một hồ nước khô nứt nẻ do hạn hán kéo dài tại Nam Kinh, Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 21/8/2022

"Cơn gió ngược" mới của kinh tế Trung Quốc

Hàng trăm triệu người Trung Quốc đang đương đầu với nhiệt độ cao, đồng thời cũng trực tiếp đối mặt với vấn đề nguồn cung điện căng thẳng do nguồn nước có thể sử dụng để phát điện giảm mạnh.
Chat với BizLIVE