Từ khóa: #amazon

19 kết quả

(Nguồn: abc.net.au)

Australia sắp yêu cầu Netflix, Disney và Amazon chia sẻ doanh thu

Australia đang xem xét để đưa ra một dự thảo luật yêu cầu những gã khổng lồ "stream" phải dành một khoảng doanh thu nhất định, đầu tư vào việc sản xuất các chương trình, phim truyện "thuần Australia."
Amazon Announces its Biggest Holiday Shopping Weekend Ever

Amazon Announces its Biggest Holiday Shopping Weekend Ever

Amazon announced that this year Thanksgiving holiday shopping weekend was its biggest ever, with customers around the world purchasing hundreds of millions of products across Thanksgiving, Black Friday and Cyber Monday.
“Amazon Week 2022: Cross-border e-commerce Summit” Arrives HCMC

“Amazon Week 2022: Cross-border e-commerce Summit” Arrives HCMC

Amazon Week 2022 will broaden the agenda to unlock Vietnamese potentialities by announcing top potential product categories for online export and unveiling key success drivers for Made-in-Vietnam to expand to global markets, and build global brands on Amazon.
Chat với BizLIVE