Từ khóa: #lao động

132 kết quả

Ảnh minh họa.

Doanh nghiệp không tuyển được nhận sự khi nhiều lao động không tìm được việc, vì sao?

Mất cân đối cung - cầu lao động cục bộ giữa các vùng miền, ngành nghề kinh tế, giữa các loại lao động khác nhau đang tác động đến nền kinh tế. Trong khi nhiều lao động không tìm được việc làm, thì có doanh nghiệp không tuyển được nhân sự, ảnh hưởng đến năng suất lao động.
Chat với BizLIVE