Bất động sản văn phòng trên toàn cầu trong quá trình suy giảm nghiêm trọng

Thế giới đang tiến gần hơn đến một dấu mốc quan trọng: chỉ riêng tại Mỹ, ước tính có khoảng 1,4 nghìn tỷ USD các khoản vay bất động sản sẽ đáo hạn trong năm nay và năm sau.

Thị trường bất động sản có thể về trạng thái cân bằng vào năm 2024 Giá bất động sản đang loanh quanh "vùng đáy", cơ hội cho nhà đầu tư xuống tiền?