"Không phải lúc nào FED cũng đúng!"

"Không phải lúc nào FED cũng đúng!"

Thị trường thường có câu “Đừng chống lại FED”. Tuy nhiên, vừa qua đã có rất nhiều nhà đầu tư ngược lại với các hành động của cơ quan này và khá thành công.
Chat với BizLIVE