ACV đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2022 đạt 10.294 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 2.566 tỷ đồng, lần lượt tăng 175% và 247% so với năm 2021.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), năm 2022, ACV đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 10.294 tỷ đồng, tăng 175,3% so với kết quả doanh thu 3.739 tỷ đồng đạt được năm 2021. Mức doanh thu mục tiêu năm 2022 của ACV cũng cao hơn 32,4% so với kết quả đạt được năm 2020 là 7.770 tỷ đồng.

Đồng thời, ACV cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 2.566 tỷ đồng, tăng 247% so với năm 2021, và tăng 23,9% so với lợi nhuận năm 2020 là 2.071 tỷ đồng.

Thu – chi từ quản lý khu bay đạt 129 tỷ đồng, bao gồm thu CHC 1.343 tỷ đồng, chi phí 1.214 tỷ đồng; ROA mục tiêu năm 2022 là 3,63%; ROE đạt 5,38%.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, chỉ tiêu kết quả kinh doanh này được đặt ra sau khi nghiên cứu tình hình khai thác, dự báo phục hồi thị trường hàng không.

Căn cứ văn bản số 430/UBQLV-CNHT về kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022, ACV cũng đưa ra chỉ tiêu đầu tư phát triển với kế hoạch vốn đầu tư phát triển tối đa không quá 20.070 tỷ đồng.

Trong năm 2022, ACV sẽ tập trung nguồn lực thực hiện hàng loạt dự án trọng điểm như: Dự án thành phần 3 - CHKQT Long Thành (giai đoạn 1); Xây dựng Nhà ga T3 – CHKQT Tân Sơn Nhất; Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên; Mở rộng Nhà ga T2 và hạ tầng đồng bộ - CHKQT Nội Bài; Nhà ga T2 và sân đỗ máy bay – CHKQT Phú Bài; Xây dựng nhà ga T2 và sân đỗ máy bay Cảng HKQT Cát Bi.

Tổng công ty cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không, triển khai các dự án có tính cấp thiết, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, các dự án nhà ga hàng hóa. Tiếp tục thực hiện đầu tư hệ thống thiết bị, công nghệ phục vụ khai thác theo Đề án an ninh hàng không và lộ trình chuyển đổi số.

Tại Đại hội đồng cổ đông vào ngày mai (17/6), ACV cũng sẽ trình đại hội Tờ trình về việc phương án trích lập quỹ năm 2021 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

Cụ thể, ACV dự kiến trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động 87,7 tỷ đồng và trích quỹ thưởng của người quản lý 1,1 tỷ đồng trên tổng lợi nhuận 9.792 tỷ đồng.

ACV cho biết, hiện đang chờ ý kiến của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về phương án phân phối lợi nhuận còn lại 9.703 tỷ đồng và phương án chia cổ tức. ACV sẽ thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua nội dung này ngay sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, quỹ tiền lương của 13,02 người quản lý (tính bình quân số người theo tháng) gồm: 5,3 thành viên Hội đồng quản trị, 3,72 Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát và 2 Kiểm soát viên chuyên trách năm 2021 là 13,38 tỷ đồng. Trung bình mỗi người quản lý nhận 1,02 tỷ đồng/năm.

Quỹ tiền lương năm 2022 cho 15 người quản lý (tính bình quân số người theo tháng) gồm: 7 thành viên Hội đồng quản trị, 4 Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát và 2 Kiểm soát viên chuyên trách là 19,9 tỷ đồng. Trung bình mỗi thành viên trong ban quản lý nhận được 1,32 tỷ đồng/năm.

Nguyễn Thắm