Toàn cảnh cuộc họp công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Ảnh: VGP

Những điểm đáng chú ý trong Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Bãi bỏ một số loại hình bảo hiểm bắt buộc; dừng trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm; cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu 100% doanh nghiệp bảo hiểm... là một số điểm mới trong Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ 01/01/2023.

Tập đoàn Bảo Việt: Vượt qua Covid, năm 2020 lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng 28,5% so với năm 2019

Tập đoàn Bảo Việt: Vượt qua Covid, năm 2020 lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng 28,5% so với năm 2019

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý 4 năm 2020 (trước soát xét), theo đó, lũy kế cả năm 2020, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 48.949 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2019, hoàn thành vượt 8,9% kế hoạch năm. 
Chat với BizLIVE