Ông Lê Viết Hải dùng quyền cổ đông lớn yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

Trong diễn biến gần nhất, ông Lê Viết Hải với tư cách là cổ đông lớn, nắm giữ 17,14% cổ phần của CTCP tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC) đã yêu cầu triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường.

Xây đoàn Hoà Bình lên tiếng trước yêu cầu giải trình của HoSE về lùm xùm nội bộ thời gian qua Nợ vay của HBC đã tăng mạnh trước khi lùm xùm về khả năng “thâu tóm” diễn ra