Hàn Quốc khôi phục nhanh nhân lực ngành hàng không

Hàn Quốc khôi phục nhanh nhân lực ngành hàng không

Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc ngày 18/5 cho biết, trong tháng 4/2023, số chuyến bay quốc tế đạt 3.021 chuyến, tăng 642% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, so với thời điểm năm 2019, số chuyến bay đã phục hồi khoảng 65% so với thời điểm trước khi bùng phát đại dịch COVID-19.
Chat với BizLIVE