5 đặc trưng của Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở "bản sắc" Việt Nam

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, với nỗ lực không ngừng nghỉ, Techfest đã góp phần tạo ra một Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở "bản sắc" Việt Nam, được khái quát trong 05 đặc điểm đặc trưng...

Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, qua 8 năm, Techfest đã trở thành một sự kiện thường niên có uy tín về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng khởi nghiệp, các chuyên gia, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đặc biệt là sự tham gia tích cực của các tập đoàn, tổng công ty trong nước, quốc tế... những năm gần đây.

Năm 2022, mô hình Techfest đã tiếp tục được lan tỏa và cộng hưởng trên cả nước, với hơn 10 Techfest vùng, địa phương được tổ chức. Đồng thời, ra mắt nhiều mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp địa phương như tại Sơn La, Lai Châu, Cần Thơ... và cấp vùng như Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Tại "Dấu ấn Techfest 2022" - sự kiện điểm nhấn trong chuỗi chương trình Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2022 (Techfest Vietnam 2022) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo mở - Khơi nguồn tư duy mới”, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã tổng kết và ghi nhận nhiều dấu ấn của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam sau hành trình gần 10 năm "ươm tạo", phát triển.

Theo ông Đạt, việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) đã, đang được cộng hưởng và triển khai rộng khắp trên cả nước với mạng lưới hỗ trợ phát triển ngày càng năng động và hiệu quả. Qua đó, hình thành nên một mạng lưới rộng khắp với hơn 400 thành viên, tiếp cận được hơn 1.000 nhà khoa học; nền tảng về hạ tầng và nhân lực ngày càng được củng cố; năng lực kết nối và khai thác nguồn lực quốc tế ngày càng được cải thiện.

Trong đó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế tham gia các hoạt động trong hệ sinh thái, hợp tác với các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo non trẻ, tạo thêm nguồn lực quan trọng cho hệ sinh thái.

5-dac-trung-cua-he-sinh-thai-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-mo-ban-sac-viet-nam-20221204180031-4230.jpg Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Dấu ấn Techfest 2022".

Năm 2022, hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu ghi nhận Việt Nam xếp thứ 54, tăng 5 bậc so với năm 2021. Việt Nam hiện có 4 "kỳ lân" công nghệ (VNG, VNPAY, Momo, Sky Mavis), khẳng định vị thế là một trong "tam giác" khởi nghiệp của Đông Nam Á, bên cạnh Singapore và Indonesia.

Cả nước hiện có gần 80 cơ sở ươm tạo, 40 tổ chức thúc đẩy kinh doanh, khoảng 170 trường đại học/cao đẳng hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có 43 trường đại học thành lập vườn ươm, trung tâm, câu lạc bộ khởi nghiệp lâu dài, hơn 200 khu làm việc chung, khoảng 20 địa phương đã và đang xây dựng đề án hình thành trung tâm hỗ trợ KNĐMST

Cùng với đó, 57/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án 844 và sắp xếp nguồn lực triển khai tại địa phương; 39 tỉnh, thành phố đã ban hành Nghị quyết của HĐND quy định cơ chế tài chính cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST".

Chiến lược Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cũng đã khẳng định xuyên suốt các nhiệm vụ trọng tâm của ĐMST đối với các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ cũng như hình thành và phát triển hệ thống ĐMST quốc gia, thúc đẩy và phát triển các mạng lưới, trung tâm và nền tảng ĐMST mở.

Với Techfesh, mô hình này đã được lan tỏa và cộng hưởng trên cả nước, với hơn 10 Techfest vùng, địa phương được tổ chức trong năm 2022. Đồng thời, ra mắt nhiều mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp địa phương như tại Sơn La, Lai Châu, Cần Thơ, ... và cấp vùng như Đồng Bằng Sông Cửu Long, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ...

5-dac-trung-cua-he-sinh-thai-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-mo-ban-sac-viet-nam-20221204180224-1608.jpg Techfest được ghi nhận là sự kiện thường niên lớn nhất về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

5 đặc trưng của "bản sắc" KNĐMST Việt Nam

Quảng cáo

Từ biểu dương, ghi nhận những kết quả ấn tượng, ý nghĩa đã đạt được, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã tổng kết, khái quát về Hệ sinh thái KNĐMST mở của Việt Nam với 05 đặc điểm đặc trưng.

Thứ nhất, việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái được cộng hưởng và triển khai rộng khắp trên cả nước. Đó là sự đồng hành của các địa phương, các bộ, ban, ngành, với 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án 844 và sắp xếp nguồn lực triển khai tại địa phương; có 35 tỉnh/thành phố đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố quy định cơ chế tài chính cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Thông qua hoạt động tổng thể của Ban Điều hành Đề án 844 với thành viên là lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, các chuyên gia, quỹ đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện vai trò đầu mối, chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, tổ chức chính trị - xã hội triển khai mạnh mẽ các hoạt động trên khắp cả nước.

Hai là, mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã và đang phát triển ngày càng năng động và hiệu quả, với sự tham gia tích cực của các chủ thể trong hệ sinh thái.

Theo đó, mạng lưới nghiên cứu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện đã có hơn 400 thành viên, tiếp cận được hơn 1.000 nhà khoa học, chuyên gia và các đối tượng quan tâm về khởi nghiệp từ các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức hỗ trợ trong nước và quốc tế.

Mạng lưới cũng đã liên kết truyền thông với hơn 60 đơn vị đã đồng hành, cam kết và kiến tạo nhiều kênh thông tin từ các phương tiện thông tin truyền thông chính thống tới mạng xã hội, từ địa phương tới trung ương và gắn kết chặt chẽ với các kênh quốc tế, trải rộng từ đưa tin kịp thời, phân tích chuyên sâu tới quảng bá hình ảnh của hệ sinh thái Việt Nam tới cộng đồng quốc tế. Thông qua đó đã và đang từng bước hình thành tinh thần, triết lý và văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, văn hóa dấn thân, và văn hóa chấp nhận rủi ro.

Mô hình Techfest được lan tỏa và cộng hưởng trên cả nước, với hơn 10 Techfest vùng, địa phương được tổ chức trong năm 2022, thu hút hàng chục ngàn lượt người tham dự, trình diễn và vinh danh hàng trăm sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo của địa phương, vùng miền.

5-dac-trung-cua-he-sinh-thai-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-mo-ban-sac-viet-nam-20221204180437-3308.jpg Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nói về 5 đặc trưng của Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở "bản sắc" Việt Nam.

Ba là, nền tảng về hạ tầng và nhân lực ngày càng được củng cố. Hơn 20 địa phương đã và đang thành lập Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kết nối các nguồn lực địa phương, vùng phát triển hệ sinh thái. Hơn 170 trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã và đang có những hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hơn 200 không gian làm việc chung được hình thành và phát triển. Hệ thống cố vấn, huấn luyện viên, tư vấn viên từng bước được chuyên nghiệp hóa, kết nối chặt chẽ với mạng lưới các cố vấn, huấn luyện viên quốc tế.

Bốn là, năng lực kết nối và khai thác nguồn lực quốc tế ngày càng được cải thiện. Thông qua các hoạt động của mình, các cơ quan quản lý cũng như khu vực tư nhân đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ việc hợp tác quốc tế, tạo điều kiện tối đa cho việc thu hút các nguồn lực quốc tế về Việt Nam.

Sau thời kỳ đóng cửa bởi COVID-19, ngày càng nhiều các tổ chức quốc tế kết nối với hệ sinh khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam, mở ra thời kỳ tái hội nhập hậu COVID-19, tạo động lực mới để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Năm là, ngày càng có nhiều doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế tham gia các hoạt động trong hệ sinh thái, hợp tác với các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo non trẻ, tạo thêm nguồn lực quan trọng cho hệ sinh thái.

Bên cạnh đó, các hoạt động của hệ sinh thái nói chung ngày càng được mở rộng, gắn kết chặt chẽ với những chương trình, chiến lược của quốc gia và quốc tế như cam kết tại Hội nghị COP26 về giảm phát thải khí nhà kính tới năm 2050, Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững...

"Điển hình như trong Techfest năm nay, đã hình thành các làng công nghệ mới như Công nghệ sinh thái, Kinh tế tuần hoàn, Năng lượng Xanh...", Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nói.

Khởi xướng bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, sau 8 năm tổ chức, Techfest được ghi nhận là sự kiện thường niên lớn nhất, có uy tín, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng khởi nghiệp, các chuyên gia, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Đến nay, Techfest Vietnam đã thu hút sự tham gia của 2.600 doanh nghiệp khởi nghiệp, 1.000 lượt khách đầu tư trong nước và quốc tế và hơn 20.000 lượt khách tham dự.

Theo Nhịp sống Doanh nghiệp Sao chép

Cùng chuyên mục Công nghệ

Trí tuệ nhân tạo đã thực sự tác động đến tăng trưởng kinh tế?

Dường như trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách thức vận hành cũng như tác động lớn đối với thị trường việc làm của hầu hết các ngành trong nền kinh tế.

Doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Trung Quốc chạy đua phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo và vũ trụ ảo trong ngành ngân hàng toàn cầu

BYD mua lại 20% cổ phần của nhà phân phối ô tô hàng đầu Thái Lan

Hãng sản xuất ô tô điện BYD của Trung Quốc tuyên bố sẽ mua lại 20% cổ phần của nhà phân phối ô tô Rever Automotive của Thái Lan nhằm tăng cường sự hiện diện của họ tại thị trường Đông Nam Á.

Tranh thủ sự “vắng mặt” của Tesla, BYD, ông lớn ngành thép châu Á 'đá chéo sân' sang thị trường xe điện mới nổi nơi VinFast xây nhà máy 2 tỷ USD "Phép màu" từ Huawei đang giúp các hãng xe vô danh "chiến" ngang tay Tesla, BYD

Cái tên sáng giá tiếp theo cho “câu lạc bộ 1.000 tỷ USD”

Tốc độ áp dụng AI đã tăng nhanh trong năm qua và làm xáo trộn thứ hạng danh sách các công ty lớn nhất thế giới – câu lạc bộ doanh nghiệp có vốn hóa thị trường chạm ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Trí tuệ nhân tạo đã giúp Nvidia vươn lên thành doanh nghiệp nghìn tỷ USD như thế nào? Doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Trung Quốc chạy đua phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

Thực hư việc kẻ lừa đảo sử dụng hình ảnh tĩnh có thể "qua mặt" được bảo mật sinh trắc học?

Hiện nay, nhiều người dùng đang thắc mắc về việc thực hư việc sử dụng ảnh tĩnh có thể qua mặt được bảo mật sinh trắc học hay liệu việc đăng ký sinh trắc học sẽ hoàn toàn không bị lừa đảo. Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) sẽ chia sẻ thông

Vụ trưởng Vụ Thanh toán: Từ ngày 1/1/2025, không cung cấp dữ liệu sinh trắc học sẽ bị dừng toàn bộ các giao dịch trên phương tiện điện tử Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói gì về lỗi xác thực sinh trắc học?

Tòa án Tây Ban Nha điều tra Meta về việc sử dụng dữ liệu cho AI

Các công tố viên tại tòa án quốc gia Tây Ban Nha cho biết họ nhận được nhiều khiếu nại từ người dùng Facebook và Instagram, các nền tảng truyền thông xã hội phổ biến thuộc sở hữu của Meta.

Tương lai của những "quái vật" như Meta, Microsoft sẽ ra sao khi đã phát triển tới mức 'quá khổ'? Vị thế "vua vũ trụ ảo" của Meta, Microsoft lung lay vì một startup được SoftBank hậu thuẫn

Netflix và các đối thủ khởi động cuộc chiến pháp lý tại Xứ sở Lá phong

Netflix, Disney và Paramount yêu cầu các nhà phát sóng trực tuyến nước ngoài đóng 5% doanh thu tại Canada hàng năm vào quỹ để sản xuất tin tức truyền hình và và nội dung có nền tảng đa dạng.

Nhờ cổ phiếu công nghệ, hiệu suất Pyn Elite Fund khởi sắc hơn VN-Index "Kỳ lân" công nghệ VNG đặt kế hoạch lãi 150 tỷ đồng trong năm 2024

EU áp thuế tạm thời 38% đối với xe điện Trung Quốc

EU ngày 4/7 đã áp thuế bổ sung tạm thời 38% với xe ô tô điện Trung Quốc nhập khẩu vì "trợ cấp nhà nước không công bằng", bất chấp cảnh báo động thái này sẽ khơi mào cho cuộc chiến thương mại.

Mỹ áp thuế 100% lên xe điện Trung Quốc, CEO Elon Musk của Tesla lên tiếng: "Tôi không ủng hộ áp thuế, các ưu đãi cũng không" Anh: Áp thuế xe điện Trung Quốc có thể làm tăng rào cản thương mại