Các dự án hạ tầng giao thông lớn đang tạo nguồn việc làm cho khối nhà thầu xây dựng. Ảnh: Dũng Minh

Nhà thầu xây lắp “ngóng” việc

Nguồn việc làm của các nhà thầu xây dựng đang có sự phân hóa rõ nét, khi mà nhóm nhà thầu thi công dự án đầu tư công bận rộn ngược xuôi, còn nhóm nhà thầu dự án ngoài ngân sách “ngồi chơi xơi nước”.
Chat với BizLIVE