Từ khóa: #xây dựng

57 kết quả

Thủ tướng: Cần đặt mình vào địa vị của những người chưa có chỗ ở để hành động

Thủ tướng: Cần đặt mình vào địa vị của những người chưa có chỗ ở để hành động

Thời gian qua, việc phát triển nhà ở xã hội đã có chuyển biến tích cực, các bộ ngành, địa phương, ngân hàng, doanh nghiệp cùng tìm cách, cùng làm, người dân cũng cố gắng, đã làm được một số việc, nhưng đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Đó là khẳng định của Thủ tướng được nêu ra khi chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Thủ tướng giao 4 Bộ xây dựng đề án thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua nhận quyền sử dụng đất khác

Thủ tướng giao 4 Bộ xây dựng đề án thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua nhận quyền sử dụng đất khác

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa được giao phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề án để Chính phủ trình Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác.

Chat với BizLIVE