Từ khóa: #Trái phiếu doanh nghiệp

78 kết quả

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Ngành Tài chính tiếp tục giải "bài toán khó"

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngành Tài chính tiếp tục giải "bài toán khó" là triển khai chính sách tài khóa mở rộng hợp lý để vừa thúc đẩy kinh tế, vừa bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia.

Sẽ không kéo dài hiệu lực một số quy định của Nghị định 08 về trái phiếu doanh nghiệp

Sẽ không kéo dài hiệu lực một số quy định của Nghị định 08 về trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định 08 hoãn một số quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP đến ngày 31/12/2023, Theo Bộ Tài chính, ngoài quy định doanh nghiệp phát hành được đàm phán với nhà đầu tư để kéo dài kỳ hạn thanh toán sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian thì nhiều quy định không cần thiết kéo dài…

Chat với BizLIVE