Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của HBC

Cùng với lợi nhuận sau thuế năm 2022 âm 2.570 tỷ, lỗ lũy kế 2.100 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm 883 tỷ, kiểm toán cũng nhấn mạnh vấn đề các khoản vay nợ quá hạn tại ngân hàng là các yếu tố không chắc chắn dẫn đến nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của HBC.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau nhiều lần trì hoãn, Xây dựng Hòa Bình cuối cùng đã công bố báo cáo kiểm toán năm 2022 do Ernst & Young Việt Nam thực hiện.

Tại báo cáo tài chính kiểm toán, Hoà Bình ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.149 tỷ đồng (tăng hơn 26 tỷ đồng so với báo cáo tự lập). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tiếp tục giảm sâu hơn so với báo cáo tự lập xuống mức 2.570 tỷ đồng (gấp hơn 2,25 lần con số 1.138 tỷ đồng trong báo cáo tự lập). Lỗ lũy kế đến cuối năm 2022 là 2.101 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 2022 của doanh nghiệp âm nặng chủ yếu do các chi phí trong năm đều tăng mạnh. Trong đó, chi phí tài chính tăng 72% chủ yếu do chi phí lãi vay tăng. Tính tới cuối năm 2022, HBC đi vay 6.130 tỷ đồng, tăng hơn 1.033 tỷ đồng so với đầu năm.

Chi phí doanh nghiệp cũng bị đội lên gấp 5,4 lần năm 2021, lên 2.246 tỷ đồng, chủ yếu do dự phòng khoản phải thu khó đòi (1.689 tỷ đồng).

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh năm 2022 của Xây dựng Hòa Bình âm 883 tỷ đồng.

Ngoài lợi nhuận sau thuế âm, lỗ lũy kế và dòng tiền kinh doanh âm, trong báo cáo kiểm toán còn lưu ý tại ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất này, Hòa Bình có các khoản nợ vay đã quá hạn trong đó có một số khoản vay đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn. Đối với các khoản vay còn lại đã quá hạn hoặc sắp đến hạn, tập đoàn đang trong quá trình thương thảo với ngân hàng để xin gia hạn.

"Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn", phía kiểm toán Ernst & Young nhấn mạnh.

Ernst & Young cũng lưu ý về việc Xây dựng Hòa Bình đã thực hiện một số nghiệp vụ tạm ứng khi chưa có đủ phê duyệt phù hợp. Các nghiệp vụ này sau đó đã được hội đồng quản trị thông qua tại ngày 20/5/2023 và các nghị quyết hội đồng quản trị tương ứng.

Trong phần thuyết minh, ban lãnh đạo Xây dựng Hòa Bình đã nêu ra một số giả định về kế hoạch chuẩn bị dòng tiền trong tương lai gần.

Theo đó, tập đoàn sẽ phát hành thêm cổ phiếu. Vào ngày 27/6/2023, đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của công ty đã chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2023 thông qua việc phát hành 274 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá phát hành không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu và không thấp thị giá tại thời điểm ký hợp đồng nguyên tắc với nhà đầu tư.

Đồng thời, Hòa Bình cũng sẽ tái cấu trúc và gia hạn các khoản vay: Tại 31/12/2022, tổng dư nợ ngắn hạn và dài hạn của tập đoàn là 6.131 tỷ đồng, trong đó, 5.104 tỷ đồng là các khoản dư nợ ngắn hạn và dài hạn đến hạn trả trong vòng 12 tháng. Tại ngày phát hành báo cáo, HBC đã thanh toán được 2.047 tỷ đồng nợ gốc và 170 tỷ đồng lãi vay.

Đối với số dư nợ còn lại đã quá hạn hoặc có thời gian đáo hạn trong vòng 12 tháng tới, tập đoàn đang trong quá trình đàm phán với các ngân hàng để gia hạn lịch trả nợ. Trong đó,

Theo đó, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Sài Gòn đã đồng ý gia hạn đến ngày 1-3/2/2024 cho khoản nợ 64,5 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đồng ý gia hạn khoản vay 55,5 tỷ đồng đến ngày 25/5/2024, 14/6/2024 và 21/7/2024; Ngân hàng TMCP Quốc Dân cũng đồng ý gia hạn khoản vay gần 53,2 tỷ đồng đến ngày 1/11/2023, đồng thời điều chỉnh kỳ hạn trả lãi đối với khoản vay trên.

Các khoản vay của Hòa Bình tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đều đang được các cấp phê duyệt về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ hoặc tái cấp giới hạn tín dụng.

Đồng thời, Hòa Bình sẽ tiến hành thanh lý tài sản. Trước mắt công ty dự kiến thu được hơn 1.064 tỷ đồng từ việc thanh lý các tài sản máy móc thiết bị theo các hợp đồng chuyển nhượng tài sản đã ký vào 28/6/2023.

Dựa vào các thông tin trên, ban lãnh đạo Xây dựng Hòa Bình tin rằng tập đoàn sẽ có đủ nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và có dòng tiền đủ khả năng đáp ứng các nghĩa vụ của tập đoàn trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày công bố báo cáo.

Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất 2022 của tập đoàn được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục. Báo cáo chưa bao gồm các điều chỉnh có thể cần được thực hiện đối với tài sản và nợ phải trả của Xây dựng Hòa Bình trong trường hợp tập đoàn không có khả năng tiếp tục hoạt động liên tục.

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Đọc tiếp

Nhịp cầu doanh nghiệp

Luật Đất đai dự kiến có hiệu lực sớm từ 1/8

Luật Đất đai dự kiến có hiệu lực sớm từ 1/8

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 53/CĐ-TTg ngày 26/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng.

Chat với BizLIVE