Xe

Tự doanh mua ròng hơn 55 tỷ đồng

Tự doanh mua ròng hơn 55 tỷ đồng

Chiều mua của tự doanh tỏ ra nhỉnh hơn với sự xuất hiện của DXG, KBC. Nhờ đó, các giao dịch bán ra nhóm Bluechips không làm lệch được cán cân giao dịch.
Chat với BizLIVE