Từ khóa: #Cảng biển

14 kết quả

Toàn cảnh hội thảo quốc tế “Nguồn nhân lực cho phát triển cảng bền vững”

Các cảng khu vực Đông Nam Á cần “xanh hóa” để phát triển bền vững

Cảng xanh, Cảng điện tử và các giải pháp tăng hiệu quả khai thác cảng cũng như các phương pháp quản lý hiệu quả nguồn nhân lực để tối ưu hóa hoạt động của cảng biển và chuẩn bị nguồn nhân lực hướng đến phát triển cảng bền vững chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.
Chat với BizLIVE