Dù lợi nhuận quý 3 giảm tốc sau khi đạt đỉnh vào quý trước song lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 Hóa chất Đức Giang đã vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm hơn 40%.
0:00 / 0:00
0:00

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 với doanh thu 3.696 tỷ đồng, tăng 75,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận gộp đạt 1.646 tỷ đồng, tăng 157% so với quý 3/2021. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ mức 30,4% vào quý 3/2021, lên 44,5% trong quý này.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của công ty cũng tăng mạnh 255,6% so với cùng kỳ lên gần 144 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 38,7% lên gần 14,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 18%, lên 145 tỷ đồng, chi phí quản lý cũng tăng 11,5%, lên 33,7 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Hóa chất Đức Giang lãi sau thuế 1.514 tỷ đồng, tăng 210% so với cùng kỳ. Như vậy sau khi lợi nhuận sau thuế đạt đỉnh vào quý 2/2022 (1.894 tỷ đồng, tăng 468,7% so với cùng kỳ) lợi nhuận sau thuế của Hóa chất Đức Giang đã có dấu hiệu giảm tốc, tuy nhiên đây vẫn là mức cao thứ hai từng ghi nhận trong một quý kể từ khi hoạt động của công ty.

Lãi 1.514 tỷ đồng trong quý 3, Hóa chất Đức Giang đã vượt 40% mục tiêu lợi nhuận cả năm ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hóa chất Đức Giang ghi nhận 11.333 tỷ đồng doanh thu và 4.917 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 86% và 277% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Hóa chất Đức Giang đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 12.117 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.500 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện 93,5% kế hoạch doanh thu và vượt hơn 40% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang đã tăng gần 50% so với đầu năm lên mức 12.752 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho tăng 10,5% lên gần 1.532 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng gấp đôi lên 7.383 tỷ đồng. Trong khi tiền và các khoản tương đương tiền giảm một nửa, còn hơn 65 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính ngắn hạn tăng hơn 4% lên 877 tỷ đồng và gần như không có nợ vay dài hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy được lên tới 5.193 tỷ đồng, trong khi quỹ đầu tư phát triển cũng có trên 632 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2022, nguồn vốn chủ sở hữu của Hóa chất Đức Giang đã tăng hơn 73% lên 10.975 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh của công ty tính đến cuối tháng 9 cũng đang dương 3.976 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với mức 1.333 tỷ đồng thời điểm cùng kỳ năm ngoái.