Hoạt động giải ngân của khối ngoại tập trung chủ yếu trên HOSE, hai sàn HNX và UPCoM lượng tiền giao dịch khá khiêm tốn.
0:00 / 0:00
0:00
Khối ngoại mua ròng trên 280 tỷ đồng

Theo thống kê, khối ngoại có phiên mua ròng 255,51 tỷ đồng trên HOSE, mua ròng 16,15 tỷ đồng trên HNX và trên UPCoM mua ròng 11,69 tỷ đồng.

Tổng cộng họ mua ròng với giá trị đạt 283,35 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Khối ngoại mua ròng trên 280 tỷ đồng ảnh 1

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM với 74,5 tỷ đồng. Tiếp theo là SSI với 67,3 tỷ đồng, MBB với 63,4 tỷ đồng. Ngoài ra các mã được mua ròng dưới 50 tỷ đồng còn có FUEVFVND (+47,0 tỷ đồng), BID (+38,8 tỷ đồng), HPG (+32,6 tỷ đồng)...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh nhất cổ phiếu DGC với 68,3 tỷ đồng. Xếp sau là các mã E1VFVN30 với 34,0 tỷ đồng, NVL với 30,3 tỷ đồng, GEX với 25,1 tỷ đồng, VCB với 22,0 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng trên 280 tỷ đồng ảnh 2

Trên HNX, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với giá trị đạt 6,9 tỷ đồng. Lực mua còn tập trung tại TNG với 4,7 tỷ đồng, DTD với 2,4 tỷ đồng, CEO với 1,4 tỷ đồng.

Trái lại, các giao dịch ở chiều bán khá nhạt nhòa khi chỉ có IDC có giá trị bán ròng đạt trên 1 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng trên 280 tỷ đồng ảnh 3

Trên UPCoM, phiên hôm nay khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VEA với 4,6 tỷ đồng. Theo sau các mã như MCH với 2,4 tỷ đồng, ACV với 1,5 tỷ đồng, QNS với 1,1 tỷ đồng. Ngược lại BSR bị bán ròng nhiều nhất chỉ với 200 triệu đồng.

Nguyễn Nga