Giao dịch khối ngoại tiếp tục sôi động và mua ròng tích cực tới gần 680 tỷ đồng trong phiên 9/11. Trong khi các mã FUESSVFL, VHM, PVS được gom ròng mạnh tay thì STB lại bị xả ròng nhiều nhất.
0:00 / 0:00
0:00
Khối ngoại gom mạnh chứng chỉ quỹ FUESSVFL, mua ròng gần 680 tỷ đồng trên toàn sàn

Theo thống kê, khối ngoại có phiên mua ròng 566,85 tỷ đồng trên HOSE, mua ròng 102,50 tỷ đồng trên HNX và trên UPCoM mua ròng 9,82 tỷ đồng.

Tổng cộng họ mua ròng với giá trị đạt 679,18 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Khối ngoại gom mạnh chứng chỉ quỹ FUESSVFL, mua ròng gần 680 tỷ đồng trên toàn sàn ảnh 1

Trên HOSE, chứng chỉ quỹ FUESSVFL dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng đạt 245 tỷ đồng, theo sau là VHM được mua ròng 152,4 tỷ đồng.

Lực mua còn ghi nhận ở BID với 74,4 tỷ đồng, MSN với 50,1 tỷ đồng, POW với 45,6 tỷ đồng, DCM với 33,2 tỷ đồng, DPM với 31,1 tỷ đồng.

Tại chiều bán, cổ phiếu STB bị xả ròng mạnh nhất giá trị đạt 272,9 tỷ đồng, bỏ xa mã đứng sau là KBC với 41 tỷ đồng.

Khối ngoại gom mạnh chứng chỉ quỹ FUESSVFL, mua ròng gần 680 tỷ đồng trên toàn sàn ảnh 2

Trên HNX, khối ngoại tiếp tục dành sự ưu ái cho cổ phiếu PVS khi mua ròng nhiều nhất với 101,1 tỷ đồng. Còn lại là các giao dịch dưới 1 tỷ đồng như IDC (+600 triệu đồng), LHC (+300 triệu đồng), TIG (+200 triệu đồng)...

Trái lại ở chiều bán ròng không có giao dịch nào nổi bật.

Khối ngoại gom mạnh chứng chỉ quỹ FUESSVFL, mua ròng gần 680 tỷ đồng trên toàn sàn ảnh 3

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng nhiều nhất cổ phiếu BSR với 7,4 tỷ đồng. Theo sau là ACV với 3,4 tỷ đồng, VEA với 1,7 tỷ đồng.

Tại chiều bán, khối ngoại xả ròng nhiều nhất VGT với 2,6 tỷ đồng, VTP với 1,1 tỷ đồng, còn lại là các giao dịch dưới 1 tỷ đồng.

Nguyễn Nga