Vốn điều lệ của VIX sẽ được tăng lên hơn 8.000 tỷ đồng

Công ty CP Chứng khoán VIX (VIX) lên kế hoạch trả cổ tức và thưởng cổ phiếu với tổng tỷ lệ phát hành 20%, qua đó sẽ nâng vốn điều lệ của công ty lên hơn 8.000 tỷ đồng.

Tự doanh kém hiệu quả, Chứng khoán VIX lỗ kỷ lục kể từ khi niêm yết Nhóm cổ đông liên quan CEO Gelex Nguyễn Văn Tuấn đã sang tay hơn 134 triệu cổ phiếu VIX