Hà Nội yêu cầu thu hồi dự án với chủ đầu tư chây ỳ sau kết luận thanh tra

Hà Nội yêu cầu thu hồi dự án với chủ đầu tư chây ỳ sau kết luận thanh tra

Đối với các dự án chậm triển khai đã thanh tra, kiểm tra kết luận, UBND Thành phố đã chỉ đạo xử lý, khắc phục nhưng chủ đầu tư không khắc phục, chưa đưa đất vào sử dụng hoặc các tổ chức, cá nhân vi phạm nhưng chây ì, không chấp hành quyết định xử lý, tiếp tục vi phạm thì kiên quyết xử lý, lập hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi đất.
Chat với BizLIVE