Hà Nội: Đường Lê Văn Lương được xây cao nhất 45 tầng

Hà Nội: Đường Lê Văn Lương được xây cao nhất 45 tầng

Căn cứ định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 được duyệt, Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 được UBND thành phố duyệt năm 2015 cũng đã tuân thủ định hướng toàn tuyến, đối với chức năng hỗn hợp xác định tầng cao 30, 35 và cao nhất là 45 tầng.

Xe

Chat với BizLIVE