Ảnh: Reuters

Nhà đầu tư tiếp tục bán mạnh dầu

Đồng USD mạnh hơn khiến cho các tài sản được định giá bằng đồng USD như dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sở hữu các loại tiền tệ khác.
Chat với BizLIVE