Ông Huỳnh Anh Tuấn, CEO DAS

Đã đến lúc đầu tư cổ phiếu bất động sản?

"Nếu đầu tư nhìn 1 năm thì cổ phiếu bất động sản đáng quan tâm. Bởi hiện khó khăn đã hấp thụ hết, chỉ chờ ánh sáng cuối đường hầm, nếu xuất hiện thì dòng tiền sẽ đổ vào mạnh", ông Huỳnh Anh Tuấn, CEO DAS nói.
Chat với BizLIVE