Quý 4/2022, Viglacera báo lãi gần 222 tỷ đồng, giảm 49,8% so với quý 4/2021. Lũy kế cả năm 2022, công ty ghi nhận lãi sau thuế 1.931,5 tỷ đồng, tăng 51% so với năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổng công ty Viglacera - CTCP (mã VGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 với doanh thu thuần quý 4 đạt 3.281 tỷ đồng, giảm 11,1% so với quý 4/2021. Sau khi trừ đi giá vốn, công ty ghi nhận lãi gộp 714 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm 85% xuống 23,65 tỷ đồng, trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng 6,4% lên 89,24 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 11,9% lên 245,1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 35,3% về còn 185 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Viglacera báo lãi quý 4 gần 222 tỷ đồng, giảm 49,8% so với quý 4/2021.

Trong văn bản giải trình về việc lợi nhuận quý 4/2022 sụt giảm, Viglacera cho biết do nhu cầu thị trường quý 4 giảm, ảnh hưởng tới công tác tiêu thụ mảng vật liệu xây dựng. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ nhóm sứ, gạch ngói đất sét nung giảm so với quý 4/2021. Đối với nhóm kính, mặc dù kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm 2022 có mức tăng trưởng vượt bậc so với năm ngoái, tuy nhiên quý 4 lợi nhuận lại giảm do sự sụt giảm về cả giá bán và sản lượng tiêu thụ so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2022, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.594 tỷ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.320,5 tỷ đồng, vượt 36,5% kế hoạch do đại hội đồng cổ đông giao và tăng hơn 50,5% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1931,5 tỷ đồng, tăng 51% so với năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Viglacera đạt 22.962 tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 8,6% so với đầu năm, lên 4.257 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 34,7% lên 1.194 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 18,9%, xuống 2.020 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2022, tổng nợ phải trả của Viglacera là 13.856 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm ngoái. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm hơn 60,5%, đạt 8.385 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2022, tổng dư nợ của công ty là 3.616,6 tỷ đồng, tăng 13,45 so với cuối năm 2021.

Hoàng Hà