Xe

Một phần góp thêm lý giải vì sao "Big 4" ngân hàng vẫn sống khỏe dù có lãi suất huy động thấp nhất thị trường, dĩ nhiên ở đây có giá trị bình ổn chung

Đột biến một nguồn tiền gửi

Có các mặt của vấn đề, song quy mô lớn của nguồn tiền gửi đột biến này góp phần làm mát nhất định động cơ lãi suất trên thị trường…
Chat với BizLIVE