Công ty được thành lập vào cuối năm 2009 và là công ty con 100% vốn thuộc VIB.
0:00 / 0:00
0:00

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - VIB vừa ban hành nghị quyết phê duyệt triển khai và thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Quản lý Nợ và Khai thác tài sản VIB (VIBAMC).

Theo đó, VIBAMC sẽ tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 850 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 143%. Nguồn vốn thực hiện là từ nguồn vốn chủ sở hữu của VIB.

Trước đó, công ty này cũng đã từng được tăng mạnh vốn từ 100 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu của VIB vào tháng 11/2022. Như vậy, vốn điều lệ của VIBAMC đã tăng tới 8,5 lần chỉ trong 6 tháng qua.

Được biết, VIBAMC được thành lập vào cuối năm 2009 và là công ty con 100% vốn thuộc VIB. Trụ sở chính tại Tầng 12, Tòa nhà Coninco Tower, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty bao gồm xử lý tài sản bảo đảm nợ vay, tiếp nhận tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh của những khoản nợ khó đòi thuộc hệ thống VIB để quản lý, khai thác, phát mại, bán đầu giá tài sản theo hình thức thu tiền một lần, bên cạnh đó còn kho bãi và lưu giữ hàng hoá.

Cập nhật kết quả kinh doanh mới nhất của công ty cho biết, kết thúc năm 2022, doanh thu thuần của VIBAMC đạt gần 43 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với năm trước đó.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 464 tỷ đồng. Công ty có hệ thống mạng lưới định giá tài sản gồm 24 đơn vị tại các địa bàn hoạt động của VIB với tổng số nhân sự là 282 người.