Khối ngoại cho thấy sự tích cực khi có phiên mua ròng thứ 2 liên tiếp với giá trị lên đến hơn 600 tỷ đồng, gấp đôi giá trị của phiên cuối tuần trước.
0:00 / 0:00
0:00
Khối ngoại giải ngân mạnh trong phiên hồi phục

Theo thống kê, khối ngoại có phiên mua ròng trên HOSE với 561,39 tỷ đồng, mua ròng trên HNX với 40,50 tỷ đồng và bán ròng trên UPCoM với 9,89 tỷ đồng.

Tổng cộng họ mua ròng với giá trị đạt 611,75 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Khối ngoại giải ngân mạnh trong phiên hồi phục ảnh 1

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất mã NVL với 108,6 tỷ đồng. Đứng sau là BCM với 84,8 tỷ đồng. Các mã được mua ròng nhiều còn có DGC với 50,3 tỷ đồng, HPG với 35,7 tỷ đồng, CTG với 27,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, ở chiều bán, STB tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất với 23,2 tỷ đồng, tuy nhiên giá trị bán ròng chỉ bằng 1/4 phiên trước đó. Còn lại là các giao dịch dưới 10 tỷ đồng như SAB (-8,5 tỷ đồng), HDB (-8,2 tỷ đồng), VCI (-7,1 tỷ đồng).

Khối ngoại giải ngân mạnh trong phiên hồi phục ảnh 2

Trên HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất mã IDC với 26,4 tỷ đồng. PVS đứng sau với giá trị mua ròng đạt 14,2 tỷ đồng. Trái lại ở chiều bán, dù dẫn đầu danh sách nhưng VCS có giá trị rút ròng chỉ đạt 0,7 tỷ đồng.

Khối ngoại giải ngân mạnh trong phiên hồi phục ảnh 3

Trên UPCoM, VEA bị bán ròng mạnh nhất với 16,9 tỷ đồng. Trái lại, ACV được mua ròng nhiều nhất nhưng giá trị chỉ đạt 8,3 tỷ đồng.

Nguyễn Nga