Cụ thể, HAGL sẽ chào bán gần 162 triệu cổ phiếu, giá bán 10.500 đồng/cp, danh sách nhà đầu tư tham gia gồm 2 tổ chức, 7 cá nhân trong đó có 5 cá nhân là cổ đông của HAGL.
0:00 / 0:00
0:00
Hoàng Anh Gia Lai (HAG) được UBCKNN chấp thuận hồ sơ phát hành riêng lẻ gần 162 triệu cổ phiếu

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận được văn bản chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp.

Trước đó, vào giữa tháng 10/2022, HAGL đã công bố Nghị quyết HĐQT về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể, HAGL sẽ chào bán gần 162 triệu cổ phiếu, giá bán 10.500 đồng/cp, danh sách nhà đầu tư tham gia gồm 2 tổ chức, 7 cá nhân trong đó có 5 cá nhân là cổ đông của HAGL.

Tổng số tiền dự kiến huy động là gần 1.700 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Theo đó, HAGL dự kiến nâng số vốn lưu động bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai lên gần 800 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi.

Cùng với đó, HAGL giảm số vốn bổ sung cho CTCP Gia súc Lơ Pang xuống 400 tỷ đồng để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prong (tỉnh Gia Lai).

Ngoài ra, công ty vẫn dành 500 tỷ đồng còn lại để trả nợ gốc đối với trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016.

Cùng thời điểm, HAG cũng vừa có thư mời cổ đông nắm trên 200.000 cổ phiếu HAG tham dự buổi gặp gỡ ban lãnh đạo ngay đầu năm (ngày 10/2/2023) để chia sẻ về tình hình hoạt động SXKD năm 2022.

Về kết quả kinh doanh tháng 11, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 450 tỷ đồng, trong đó ngành chăn nuôi đóng góp 213 tỷ đồng và ngành cây ăn trái đóng góp 205 tỷ đồng và ngành phụ trợ đóng góp 32 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí, HAG báo lãi sau thuế là 114 tỷ đồng.

Lũy kế 11 tháng, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.100 tỷ đồng - trong đó, ngành chăn nuôi đóng góp 1.349 tỷ đồng; ngành cây ăn trái đóng góp 2.132 tỷ đồng và ngành phụ trợ là 619 tỷ đồng. Kết quả, HAG báo lợi nhuận sau thuế đạt 1.115 tỷ đồng và hoàn thành 99% so với kế hoạch đề ra năm 2022.

Hạ Anh