Khi nào cổ phiếu HVN hết bị hạn chế giao dịch?

Khi nào cổ phiếu HVN hết bị hạn chế giao dịch?

Chủ tịch Vietnam Airlines hy vọng với nỗ lực cân đối thu chi trong năm 2024, khắc phục âm vốn chủ sở hữu vào năm 2025, dần xóa lỗ lũy kế,... giúp cải thiện tình hình tài chính thì cổ phiếu HVN có thể tiếp tục niêm yết trên sàn chứng khoán.