Nếu chào bán thành công thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành thành công hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, vốn điều lệ của Novaland có thể tăng từ gần 19.500 tỷ đồng lên 48.750 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) vừa công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với 7 tờ trình. Theo đó, cổ đông Novaland đã thông qua cả 7 tờ trình với tỷ lệ đồng thuận hơn 72%.

Trong đó, đáng chú ý cổ đông Novaland đã thông qua tờ trình về việc phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu này, Novaland có thể thu về ít nhất là 9.750 tỷ đồng.

Theo Novaland, số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ dùng để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động.

Đồng thời, cổ đông Novaland cũng thông qua kế hoạch chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới), giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu chào bán thành công, Novaland có thể thu về 19.500 tỷ đồng để sử dụng cho việc tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn, thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do Novaland làm chủ đầu tư.

Thời gian triển khai hai phương án dự kiến đều trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của hội đồng quản trị (HĐQT) công ty sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Trong trường hợp cả hai phương án phát hành đều được thông qua và thực hiện thành công 100%, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ gần 19.500 tỷ đồng lên 48.750 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần.

Bên cạnh đó, Novaland cũng dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP), số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của công ty tại thời điểm phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện là đến hết năm 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.

Ngoài ra, cổ đông Novaland cũng đồng thuận thông qua việc miễn nhiệm 2 Thành viên HĐQT là ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu đã nộp đơn từ nhiệm trước đó.

Đạt thỏa thuận gia hạn với hai lô trái phiếu tổng trị giá 1.750 tỷ đồng

Mới đây, Novaland cũng thông báo gia hạn ngày đáo hạn đối với lô trái phiếu NVLH2124002 và NVLH2224006 sau khi đạt được thỏa thuận với các trái chủ.

Cụ thể, với lô trái phiếu NVLH2124002 phát hành ngày 26/4/2021, Novaland cho biết đã đạt thỏa thuận gia hạn thời gian đáo hạn thêm 1 năm, đến ngày 26/4/2025. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn sau khi điều chỉnh. Sau điều chỉnh thời gian đáo hạn, lãi suất cố định của lô trái phiếu là 11,5%/năm, toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh ngày đáo hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Đối với lô trái phiếu NVLH2224006, thời gian đáo hạn được gia hạn thêm 2 năm, đến ngày 15/3/2026. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn sau khi điều chỉnh. Sau điều chỉnh thời gian đáo hạn, lãi suất cố định của lô trái phiếu là 11,5%/năm, toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh ngày đáo hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Tại thời điểm phát hành, lô trái phiếu NVLH2124002 có giá trị 250 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, trái chủ là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, ngày đáo hạn là 26/4/2024, lãi suất cố định 10,5%/năm và thanh toán lãi 6 tháng/lần.

Trong khi đó, tại thời điểm phát hành vào ngày 15/3/2022, lô trái phiếu NVLH2124006 có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, lãi suất cố định 10,5%/năm, kỳ hạn 24 tháng và đáo hạn vào ngày 15/3/2024.

Hoàng Hà