Đó cũng là áp lực khi mà nửa đầu năm nay mức độ giải ngân mới chỉ đạt quanh 1/3 kế hoạch năm...
0:00 / 0:00
0:00
Sau nửa năm vẫn còn 4 đơn vị bộ ngành chưa giải ngân được kế hoạch vốn của năm 2022 (Ảnh minh họa)
Sau nửa năm vẫn còn 4 đơn vị bộ ngành chưa giải ngân được kế hoạch vốn của năm 2022 (Ảnh minh họa)

Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022, trong đó cập nhật một số thông tin về hoạt động đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư trong giai đoạn.

Theo GSO, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 1.301,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng lớn vốn đầu tư công dồn vào nửa cuối năm 2022 ảnh 1

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành 6 tháng các năm 2018-2022. Nguồn GSO

Trong đó, vốn khu vực nhà nước đạt 328,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,2% tổng vốn và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài nhà nước đạt 739,3 nghìn tỷ đồng, bằng 56,8% và tăng 9,9%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 233,5 nghìn tỷ đồng, bằng 18% và tăng 8,9%.

Riêng quý 2, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành ước đạt 738,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn khu vực nhà nước ước đạt 191,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5%; khu vực ngoài nhà nước đạt 415,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 130,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7%.

Trong vốn đầu tư của khu vực nhà nước, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 192,2 nghìn tỷ đồng, bằng 35,3% kế hoạch năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 34,8% và tăng 11,9%).

Lượng lớn vốn đầu tư công dồn vào nửa cuối năm 2022 ảnh 2

Tốc độ tăng/giảm vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội

theo giá hiện hành 6 tháng các năm giai đoạn 2018-2022. Nguồn GSO

Theo cấp quản lý, vốn trung ương đạt 33,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,2% kế hoạch năm và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương đạt 158,8 nghìn tỷ đồng, bằng 36,1% và tăng 9,2%.

Trong vốn địa phương quản lý, vốn NSNN cấp tỉnh đạt 104,1 nghìn tỷ đồng, bằng 34,3% và tăng 4,9%; vốn NSNN cấp huyện đạt 47 nghìn tỷ đồng, bằng 39,3% và tăng 20,4%; vốn NSNN cấp xã đạt 7,7 nghìn tỷ đồng, bằng 45% và tăng 8,2%.

Theo số liệu của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, ước tỷ lệ giải ngân vốn trong giai đoạn đạt 27,75% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021 (29,02%). Trong đó, vốn trong nước là 107.946,13 tỷ đồng (đạt 19,60% kế hoạch). Vốn nước ngoài là 2.184,56 tỷ đồng (đạt 6,28% kế hoạch).

Sau 6 tháng đầu năm, mới có 07 bộ và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 35%. Trong khi đó, có 40/51 bộ và 25/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 25%. Đồng thời, 25 bộ và 01 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 10% (trong số này còn 04 bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn).

Tuấn Việt