Một con số, một kỳ vọng

Một con số, một kỳ vọng

Một con số cho thấy tình hình doanh nghiệp đang rất khó khăn. Và vẫn là một kỳ vọng đó, đầu tư công làm sao thực sự được khơi thông để lan tỏa nguồn lực cho nền kinh tế.
Ảnh minh hoạ

Đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2023, Chính phủ tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới.
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài. Ảnh: TTXVN

"Cần có gói giải cứu doanh nghiệp sớm hơn"

Kinh tế Việt Nam có sự phục hồi mạnh mẽ, về cơ bản đã vượt qua tác động tiêu cực của COVID-19 và lấy lại đà tăng trưởng. Trong bối cảnh nguồn thu ngân sách tăng, GS. Nguyễn Mại, VAFIE cho rằng: Việt Nam nên có gói giải cứu sớm hơn để cộng đồng doanh nghiệp bớt khó khăn.
Chat với BizLIVE