Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Cao su Phước Hoà ghi nhận doanh thu thuần gần 864 tỷ đồng, giảm 0,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 261,2 tỷ đồng, tăng 114,2% so với cùng kỳ năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
Không còn khoản cổ tức từ NTC, lợi nhuận quý 3 của Cao su Phước Hoà (PHR) giảm gần 81%

CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 3/2022 với doanh thu thuần đạt 322,3 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 12,32 tỷ đồng, giảm 80,7% so với cùng kỳ năm 2021. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 13,8% về 11,3%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của PHR giảm 93,3%, từ 44,43 tỷ đồng về 3,18 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng gấp đôi lên 1,91 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 54,4% lên 6,16 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19,2% lên 16,4 tỷ đồng.

Theo Cao su Phước Hòa, trong quý 3/2022, doanh thu tài chính của công ty giảm mạnh là do trước đó trong quý 3/2021, công ty ghi nhận khoản tiền cổ tức 47,3 tỷ đồng từ CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã NTC).

Không còn khoản cổ tức từ NTC, lợi nhuận quý 3 của Cao su Phước Hoà (PHR) giảm gần 81% ảnh 1

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Cao su Phước Hoà ghi nhận doanh thu thuần gần 864 tỷ đồng, giảm 0,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 261,2 tỷ đồng, tăng 114,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thuyết minh của công ty, lợi nhuận 9 tháng tăng hơn 114% so với cùng kỳ, chủ yếu do ghi nhận khoản lợi nhuận khác là 289,4 tỷ đồng tiền thu từ đền bù, hỗ trợ thiệt hại theo các quyết định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III của UBND thị xã Tân Uyên và UBND huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khi bàn giao đất để thực hiện dự án.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, công ty mẹ của Cao su Phước Hoà ghi nhận dòng tiền kinh doanh dương gần 133 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 155 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư của công ty cũng dương 48,4 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tài chính âm gần 220 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Cao su Phước Hoà là hơn 3.213 tỷ đồng, giảm 3,8% so với đầu năm. Trong đó, chiếm 46% là tài sản đầu tư tài chính dài hạn (tương đương 1.478,5 tỷ đồng); đầu tư tài chính ngắn hạn là 511,4 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng tài sản; tài sản cố định là 441,3 tỷ đồng, chiếm 13,7%; tài sản dở dang dài hạn là 398 tỷ đồng, chiếm 12,4%; tiền và các khoản tương đương tiền chỉ chiếm 2,3% (tương đương 72,9 tỷ đồng).

Tính tới cuối quý 3, tổng nợ vay ngắn hạn của Cao su Phước Hòa tăng mạnh hơn 427% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 120,2 tỷ đồng lên 148,3 tỷ đồng, chiếm 4,6% tổng nguồn vốn.

Hoàng Hà