KDH

Dragon Capital giảm sở hữu tại Nam Long và Khang Điền

Dragon Capital giảm sở hữu tại Nam Long và Khang Điền

Nhóm quỹ Dragon Capital thông báo đã bán ra 1,95 triệu cổ phiếu KDH của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, bán ra 850 nghìn cổ phiếu NLG của Công ty CP Đầu tư Nam Long, hai giao dịch được thực hiện trong ngày 11/7.