Gần 8% dân số Việt Nam có tài khoản chứng khoán

Gần 8% dân số Việt Nam có tài khoản chứng khoán

Tổng số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tính đến cuối tháng 5/2024 lên đến gần 7,9 triệu tài khoản, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân có hơn 7,87 triệu tài khoản, tương đương gần 8% dân số.