Sở dĩ trong 7 năm qua, các địa phương không thể cấp được “sổ hồng” cho bất động sản du lịch, trong đó có căn hộ du lịch (Condotel) là do mẫu Giấy chứng nhận (sổ hồng) yêu cầu phải ghi nhận một loạt yếu tố để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng kiến nghị quy định pháp luật hiện hành đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các nhà đầu tư bất động sản du lịch, được cấp Giấy chứng nhận (sổ hồng).

Tại văn bản trên, đơn vị này hoan nghênh Chính phủ đã ban hành Nghị định 02/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản có hiệu lực từ ngày 01/03/2022 (thay thế Nghị định 76/2015/NĐ-CP), tại khoản 2 Điều 6 quy định về 2. Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ du lịch/căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, kết hợp với quy định tại Điều 104 Luật Đất đai 2013 về cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) và Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở thì về cơ bản đã đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư tại các dự án bất động sản có sản phẩm là công trình xây dựng không phải là nhà ở, phục vụ mục đích lưu trú, du lịch, trong đó có đủ căn cứ để cấp “sổ hồng” cho căn hộ du lịch (Condotel).

Theo HoREA, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Tài nguyên Môi trường cấp tỉnh đã có thể thực hiện được thủ tục cấp “sổ hồng” cho căn hộ du lịch (Condotel), biệt thự du lịch, nhà phố du lịch, cửa hàng du lịch (shophouse du lịch), căn hộ văn phòng (Officetel), căn hộ dịch vụ (serviced apartment) trong các dự án đầu tư xây dựng có chức năng lưu trú, du lịch.

Đối với các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng được xây dựng trên đất thương mại, dịch vụ (quy định tại Điều 153 Luật Đất đai 2013) thuộc loại đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn theo thời hạn của dự án, tối đa không quá 50 năm và được xem xét gia hạn quyền sử dụng đất nếu người sử dụng đất có nhu cầu, theo quy định của pháp luật về đất đai.

Riêng trường hợp căn hộ du lịch (Condotel), căn hộ văn phòng (Officetel), căn hộ dịch vụ (serviced apartment) nằm trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp thì được áp dụng chế độ sử dụng đất ở (ổn định lâu dài) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

Theo HoREA, sở dĩ trong 7 năm qua, các địa phương không thể cấp được “sổ hồng” cho bất động sản du lịch, trong đó có căn hộ Condotel là do mẫu Giấy chứng nhận (sổ hồng) yêu cầu phải ghi nhận một loạt các yếu tố để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư: Diện tích thửa đất; Hình thức sử dụng đất: (sử dụng chung); Mục đích sử dụng đất: (đất thương mại, dịch vụ (du lịch); Thời hạn sử dụng đất: (theo thời hạn của dự án tối đa không quá 50 năm... Tuy nhiên, tất cả các yếu tố có liên quan đến căn hộ du lịch đều chưa được quy định trong Luật Kinh doanh Bất động sản 2014, hoặc Luật Xây dựng 2014.

Từ lý do trên, Hiệp hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo giao cho Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp tổ chức quán triệt và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/2022/NĐ-CP; trong đó có Phụ lục Hợp đồng mua bán/thuê mua căn hộ du lịch (hoặc căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú) (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP).

Đồng thời, hướng dẫn thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận (sổ hồng) công nhận quyền sở hữu bất động sản lưu trú, du lịch; trong đó có căn hộ du lịch (Condotel) cho nhà đầu tư có quyền sử dụng đất có thời hạn theo thời hạn của dự án, tối đa không quá 50 năm và được xem xét gia hạn quyền sử dụng đất nếu người sử dụng đất có nhu cầu, theo quy định của pháp luật về đất đai.

“Khi xem xét Đề án Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), cần “luật hóa” các nội dung của khoản 2 Điều 6 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP với các quy định về: phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung của căn hộ du lịch; việc xác định diện tích sử dụng căn hộ, diện tích khác trong tòa nhà căn hộ du lịch (condotel); Hội nghị tòa nhà căn hộ du lịch (condotel); Ban quản trị tòa nhà căn hộ du lịch (condotel); Quản lý vận hành tòa nhà căn hộ du lịch (condotel); Bảo trì tòa nhà căn hộ du lịch (condotel); Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà căn hộ du lịch (condotel) có nhiều chủ sở hữu, tương tự như Luật Nhà ở 2014 đã quy định đối với căn hộ nhà chung cư”, HoREA đề nghị.

Vân Phong