Ảnh minh hoạ

ACV báo lãi cao kỷ lục

Mặc dù lợi nhuận chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ nhưng quý II/2023 đánh dấu mức lợi nhuận kỷ lục mà ACV đạt được nhờ doanh thu tăng và được lợi nhờ tỷ giá. 
Viettel Post báo lãi hơn 218 tỷ đồng sau 6 tháng

Viettel Post báo lãi hơn 218 tỷ đồng sau 6 tháng

6 tháng đầu năm 2023, doanh thu của Viettel Post đạt 9.778 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 218,6 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2023, Viettel Post đã hoàn thành 53% mục tiêu về doanh thu và 46,4% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Nhịp cầu doanh nghiệp

Chat với BizLIVE