Dải tần 2G được giải phóng giúp tăng tốc độ của 4G

Việt Nam sắp tắt sóng 2G

Mạng 2G sẽ bắt đầu tắt sóng một số khu vực từ đầu năm 2023 và tắt toàn bộ vào tháng 9/2024 để nhường chỗ cho 5G.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết Khối Viễn thông

“Việt Nam sẽ đi đầu về 6G”

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh phải khởi động nghiên cứu 6G trong năm 2022 và đưa Việt Nam nằm trong top đầu thế giới về công nghệ 6G.
Chat với BizLIVE