POW có thắp sáng được lối đi riêng?

POW có thắp sáng được lối đi riêng?

Cổ phiếu POW của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có mức tăng 11% đi cùng với sự trở lại của thanh khoản đầy ấn tượng trong tuần vừa qua. Liệu POW có tạo được lối riêng sau khi đã có 4 tuần tăng liên tiếp.

Xe

Chat với BizLIVE