Từ khóa: #hòa bình

12 kết quả

Ông Lê Viết Hải là Chủ tịch HĐQT hợp pháp của Tập đoàn Hòa Bình

Ông Lê Viết Hải là Chủ tịch HĐQT hợp pháp của Tập đoàn Hòa Bình

Quyết định của Cục trưởng Cục thi hành án Dân sự TP.HCM về việc ông Hải sẽ tiếp tục là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Hòa Bình có hiệu lực đến khi vụ việc được giải quyết bằng Quyết định hay Phán quyết của Hội đồng Trọng tài.
Chat với BizLIVE