Chứng khoán DNSE báo lãi năm 2023 gấp 3 lần 2022

Chứng khoán DNSE vừa công bố Báo cáo tài chính Quý IV/2024 với kết quả bứt phá, doanh thu tăng 45%, lợi nhuận tăng gấp 2 lần cùng kỳ 2022. Cả năm 2023, lợi nhuận sau thuế của DNSE đạt gấp 3 lần năm 2022.

DNSE đặt mục tiêu đạt 5 triệu khách hàng và vốn hóa 3 tỷ USD Quỹ ngoại PYN Elite Fund sẽ góp 12% vốn vào Chứng khoán DNSE Chứng khoán DNSE chính thức mở cổng đăng ký mua cổ phiếu IPO 100% online