Từ khóa: #ChatGPT

16 kết quả

Nghịch lý kinh tế với ChatGPT

Nghịch lý kinh tế với ChatGPT

Có một nghịch lý là ChatGPT đang tạo ra rất nhiều dịch vụ có giá trị cao, nhưng gần như không có chi phí và đặc biệt là có chi phí cận biên bằng không.
Biểu tượng ChatGPT và OpenAI

AI: Cơ hội hay nguy cơ với các công ty công nghệ?

Trong nhiều năm qua, AI chiếm phần trọng tâm trong nghiên cứu của các công ty công nghệ. Tuy nhiên, chính sự phát triển của ứng dụng này lại đang trở thành một mối đe dọa đối với nhiều công ty.
Chat với BizLIVE