“Áp lực lên tỷ giá sẽ sớm hạ nhiệt”

Theo đánh giá của chuyên gia, áp lực lên tỷ giá sẽ sớm hạ nhiệt và tỷ giá sẽ dao động trong khoảng 25.100 – 25.300 VND/USD trong tháng 6 và tháng 7 nhờ sự hỗ trợ từ nhiều yếu tố tích cực.

Tỷ giá tiếp tục tăng "nóng", giá vàng nhẫn lập kỉ lục mới Tỷ giá tăng nóng: Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nói sẽ can thiệp khi cần thiết