Chủ tịch PGBank nói gì về vai trò của TC Group?

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của PGBank tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Công (TC Group) trên bàn đại biểu.

Quý I/2024, PGBank báo lợi nhuận 116 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ Trước thềm đại hội, PGBank bổ nhiệm loạt nhân sự cao cấp mới